Gull til Zippy i Ungsinn

Gull til Zippy i Ungsinn

Zippys venner har fått "gullstandard" og er klassifisert som et dokumentert virksomt tiltak med høyeste evidensnivå 4.

Effektevaluering i Norge 2012

Effektevaluering i Norge 2012

Solveig Holen forteller i sin doktoravhandling, om bedre klassemiljø og faglig fungering samt mindre mobbing blant elever som har hatt Zippy.

Internasjonal evaluering

Internasjonal evaluering

Zippys venner har blitt effektevaluert flere ganger siden pilotprosjektet startet i Danmark og Lithauen i 1998-1999