Hvordan starte?

Skoler og kommuner som ønsker å starte med Zippys venner må først inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for barn. Avtalen skal sikre kvalitet og kontinuitet i:

  • implementering og forankring
  • opplæring
  • veiledning
  • tverrfaglig samarbeid

 Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen støtter tiltak og programmer i skolen som fremmer læringsmiljø, læring og psykisk helse. Opplæring og materiell i Zippys venenr er kostnadsfritt forutsatt fortsatt finansiering fra Helsedirektoratet.

Dokumenter som beskriver forankring og implementering i skoler og kommuner finnes her.

Ta kontakt for mer informasjon og for å gjøre avtale med Voksne for Barn.