Implementering

Last ned fil5.2.10.2.2 ZV forankring kommuner.pdf(4 9 3kb)Last ned fil5.2.10.2.2 Forankring skole.pdf(4 6 4kb)

Implementering er en viktig og mange ganger krevende prosess. God implementering innebærer bl.a. at ledelsen legger til rette for at Zippys venner kan gjennomføres etter intensjonen. Det er et mål å sørge for godt tverrfaglig samarbeid i planlegging, opplæring og gjennomføring av Zippy i kommuner og skoler. Skolehelsetjenesten involveres lokalt på den enkelte skole og PP-tjenesten har ansvar for veiledning.

Alle nye Zippy -skoler/-kommuner må inngå avtale med Voksne for Barn.  Skoler og kommuner som har avtale blir prioritert med tanke på oppfølging fra Voksne for Barn.

Ideelt sett er det kommunen som inngår en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn. Der hvor slik avtale på kommunalt nivå ikke lar seg gjennomføre, kan enkeltskoler inngå avtale med Voksne for Barn.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om avtaler.