PPT og Skolehelsetjeneste

PPT og Skolehelsetjeneste

Det er skolen og kontaktlærer som har hovedansvaret for gjennomføringen av Zippys venner. Helsesøster og PPT er verdifulle ressurser i det tverrfaglige Zippy-samarbeidet. 


Det tverrfaglige teamet:

  • er med å sikre kontinuitet
  • koordinerer zippyarbeidet i kommunen/regionen slik at alle får tilbud om veiledning og oppfølging
  • gjennomfører veiledningssamlinger

Helsesøster deltar i zippytimer på 1.trinn sammen med læreren.

 

Dersom PPT ikke har anledning, kan andre instanser med veiledningskompetanse som f.eks psykolog, familiesenter, folkehelsekoordinatorer eller avdeling for psykisk helse ta ansvaret.