Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Helsesøster rolle er å delta i zippytimene, støtte zippylæreren, delta på veiledning, og sørge for kontinuitet

Veiledning

Veiledning

Prinsipper, gjennomføring og ansvar for veiledningssamlingene