Foreldresiden

I Zippys venner øver barna på hvordan de kan støtte andre og hvordan de kan finne gode løsninger på utfordringer.
Dette bidrar til bedre klassemiljø, inkludering og mindre mobbing.

Gjennom 6 tema med historier og oppgaver
skal barna lære om:
• følelser
• kommunikasjon
• vennskap
• konflikthåndtering
• forandring og tap
• mestring

Etter hver modul vil barna ha med seg en oppgave hjem som dere skal jobbe med sammen - til sammen 6 hjemmeoppgaver i løpet av skoleåret. Som foreldre kan dere bidra til at barnet deres tar med seg erfaringene og metodene til situasjoner også utenfor skolen.Når barna har lært seg verktøy de kan bruke i hverdagen er det en støtte at dere hjemme kjenner til disse.

Dere vil også få informasjon om Zippy gjennom brosjyre, foreldreskriv og på foreldremøter/foreldresamataler.

«Veldig konkret og nyttig verktøy. For å sette ord på følelser, finne ulike måter å vise de på, og løse ting som er vanskelig.» 

Sitat fra en mor

 
Foreldresiden

Prinsippene for Zippys venner 

Oppfølgingsspørsmålene