Samarbeid med foresatte

Samarbeid med foresatte

Foreldrearbeidet i Zippy kan forsterke det barna lærer og gi foreldre et bedre bilde av hvordan barna deres har det på skolen. Lærere og foreldre som har deltatt i utprøving av foreldrekomponenten sier at samarbeidet har gitt dem et felles språk for å jobbe med klassemiljøet.

Foreldremøte og informasjon er viktig for at foreldrene skal få innblikk i hva barna lærer i Zippy. Da vil de lettere kunne støtte barnas læring.

Zippybrosjyre for utdeling til foreldre lastes ned eller bestilles mens det øvrige materiellet for foreldresamarbeid krever innlogging.