Verdensdagen for psykisk helse 2020

Voksne for Barn har i år som tidligere laget undervisningsopplegg for arrangører i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er «Spør mer».

Det er laget fire ulike opplegg for barnehage, barneskole 1.–4. trinn, barneskole 5.–7. trinn og ungdomsskole/videregående skole.

– Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det – og passer på at vi lytter godt til hva de formidler, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Opplegget er tilpasset en skoletime, og kan benyttes alene eller som en del av andre aktiviteter for å bidra til økt kunnskap om psykisk helse. Alt er kvalitetssikret av personer som jobber i skole- og barnehagesektoren.

– Vi setter stor pris på vårt samarbeid med Voksne for Barn. Mange som jobber i skolen ønsker å markere Verdensdagen, men har kanskje ikke tid til å lage et opplegg selv. Da anbefaler vi å ta en titt på dette, sier Le Hang Duong, nasjonal kampanjeleder i Verdensdagen for psykisk helse.

Det er fjerde år på rad at Voksne for Barn bidrar med et slikt undervisningsopplegg. Det har vært svært populært, og mange skoler bruker det som del av sin markering.

Se opplegget her.

Relatert

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn 60 år

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Les om Voksne for Barn 60 år

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Les om Status 2020

2010-tallet

På 2010-tallet startet flere av programmene som som i dag er en stor del av virksomheten vår. Vi fikk gjennomslag for økt barnetrygd, og ny generalsekretær ble ansatt.

Les om 2010-tallet

2000-tallet

Økt offentlig satsing ga muligheter for Voksne for Barn til å være en sentral og viktig aktør i arbeidet for barns psykiske helse.

Les om 2000-tallet