Kjære alle sammen

Vi i Voksne for Barn vil takke for året som har gått. Et år som ble annerledes for oss alle, der koronapandemien har overskygget det aller meste; med hjemmeskole og hjemmekontor for mange av oss og med bekymringer for egen og andres helse, særlig blant de eldre og de som er i risikosonen. Da sommeren kom trodde vi det verste lå bak oss.

Foto: Unsplash.com

Slik ble det ikke, og vi må ennå i lang tid leve med den usikkerheten den alvorlige smittesituasjonen innebærer. Voksne for Barn har i året som har gått først og fremst vært bekymret for barn og ungdom: Både de som lever i sårbare livssituasjoner, som må leve i usikkerhet om hvorvidt den neste timen i hjelpeapparatet blir noe av, de som ikke kan leve sammen med egen familie og som blir enda mer alene og de som ikke har en eneste venn eller en liten gjeng å henge med når verden kjennes vanskelig og fremtiden er usikker. Men også alle de andre barna og ungdommene som har fått en hverdag som ble annerledes enn de trodde. Det gjelder både de små barna i barnehagen som stadig må bli hentet fordi alle settes i karantene, ungdommene som hadde gledet seg til russefeiring eller studenten som istedenfor å bli kjent med nye venner blir sittende på hybel i en fremmed by der den eneste kontakten er teamsmøter med foreleseren.

Nå ved inngangen til julen takker vi alle dere som har bidratt til at alle disse barna og ungdommene har fått en litt bedre hverdag. Så gleder vi oss til 2021 og ønsker alle dere en riktig god og fredelig jul og et godt nytt år.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

Relatert

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien. Aktivitetene er valgt for å fremme sosial og emosjonell utvikling hos små barn. De […]

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn 60 år

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Les om Voksne for Barn 60 år

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Les om Status 2020