I hodet på en tenåring – Del 2

Tidspunkt: 22. november kl 19:00

Voksne for Barn kjører et introduksjonstilbud for nye medlemmer. Som nytt medlem får du medlemskap og deltagelse på «I hodet på en tenåring – Del 2» for kroner 250,-.

Normal pris er 500,-. (250 for eksisterende medlemmer).

Som medlem vil du også få eksklusiv tilgang på vår medlemsportal. Der finner du noen av de beste verktøyene, metodene og foredragene vi har.

Om du gikk glipp av «I hodet på en tenåring – del 1» så ligger denne også tilgjengelig i medlemsportalen frem til 17. november.

Om «I hodet på en tenåring – del 2»

For å bedre forstå ungdommer må man vite hvor de er på vei, og for å forstå unge voksne må du vite hvor de kommer fra. (Philip Hwang, Ann Frisen)

Å beskrive ungdomstiden i dag er ikke lett, og det finnes mange forklaringer på det.

Å leve i dagens samfunn er på noen måter likt som tidligere generasjoners opplevelser av å være menneske, men på andre områder med helt ulike vilkår som tidligere generasjoner.

Den sosiale klokka tikker, og hver generasjon har sine overganger. En del er like, mens andre er helt ulike. Det som før var helt klart og tydelig, er i dag usikkert og tvilsomt.

Når går man fra å være tenåring til voksen, og hvilke krav kan vi stille til de unge?

1: Utviklingsområdene for tenåringer og unge voksne
Fysisk, kognitiv og sosioemosjonell utvikling. Hva betyr dette, og hvordan kan foreldre legge til rette for at de unge kan vokse og utvikle seg.

2: Utviklingskontekster, hvilke sammenhenger finns de unge i
Familiens betydning, slekt, venner, lag- og foreninger, internett og samhold.

3: Vanskeligheter og hindre
Hva kan stå i veien for at de unge skal takke ja til nye muligheter?

4: Hvordan bygger vi et psykologisk immunforsvar som beskytter de unge fra livets motgang og belastninger?

Relatert

Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste.

Les om Ønsker klarere språk

NAV – hjelper eller motstander?

Del 2: Flere av ungdommene er delte i spørsmålet om de opplever NAV som sin motstander eller hjelper.

Les om NAV – hjelper eller motstander?

Om stigma og den viktige saksbehandleren

Del 1: Ungdommene gir klar melding om at møtet med NAV er veldig personavhengig. De etterlyser også mer kunnskap om psykisk helse hos den ansatte.

Les om Om stigma og den viktige saksbehandleren

Er NAV ungdomsvennlig?

Voksne for Barn snakket med unge brukere av NAV i 2016. De samtalene gjorde oss bekymret for hvordan vi som samfunn kan sikre en tilstrekkelig levestandard for denne gruppen. Unge brukere av NAV 2021 bekrefter at det fortsatt er store ulikheter mellom saksbehandlere og mellom kommuner.

Les om Er NAV ungdomsvennlig?

Ungdom om pandemien

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring.

Les om Ungdom om pandemien

Egen portal for medlemmer

Voksne for Barn har en egen portal for våre medlemmer. Her finnes metoder og verktøy, tips og triks, og sist, men ikke minst, flere av våre digitale foredrag.

Les om Egen portal for medlemmer