Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

(Foto: colourbox.com)

Å bo alene for første gang er et stort skritt på vei mot voksenlivet. Temaet opptar ungdommene som deltar i vårt «Ungt nettverk», og på samlingen før jul jobbet de i grupper hvor egne opplevelser og tips ble delt. Dette har vi samlet i erfaringsrapporten «Ungdom om å bo alene».

Ikke forberedte

Elisabeth Wold, fagkoordinator i Voksne for Barn forteller at samtlige ser på styring av økonomi som utfordrende.

– De var rett og slett ikke forberedt på hvor dyrt alt er, og hvor mye ting du må skaffe deg når du flytter for deg selv. Flere opplever at pengene ikke strekker til. Noen fikk seg dyrekjøpte erfaringer da ubetalte regninger gikk til inkasso – med påfølgende konsekvenser.

Hun synes også at det er trist å høre om hvor påpasselige ungdommene synes de måtte være når de skriver leiekontrakt på bolig. Frykten for å bli lurt av utleier er stor og advarslene mange.

Uten støtte hjemmefra

De aller fleste som flytter for seg selv kan ringe «hjem» og få hjelp til praktiske eller økonomiske utfordringer. Men ikke alle av de 212 000 unge under 30 år som bor alene har et ressurssterkt hjem i ryggen. De kan ha foreldre som sliter med egne utfordringer, ha bodd i fosterhjem, på institusjon eller kommet ny til Norge som ung voksen. Disse unge er ekstra sårbare. Mange av deltakerne i vårt «Ungt nettverk» bærer på litt ekstra «bagasje» som påvirker dem.

Jeg har ikke lært å administrere penger hjemme. Foreldrene mine var ikke noe gode på det heller, så jeg har lært ‘the hard way’ på egenhånd, kan du si.

Gutt, 22 år

I «Ungdom om å bo alene» deles både gleden over frihetsfølelsen, men også tankene om ensomheten og hvordan den psykiske helsa påvirkes. Mange av bidragsyterne flyttet for seg selv veldig unge og må i stor grad klare seg selv. I tillegg til at de ønsker at skolen skulle forberedt dem bedre ønsker de unge seg en «voksenveileder» i hver kommune.

Her kan du se hele rapporten:

Relatert

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok

Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste.

Les om Ønsker klarere språk

NAV – hjelper eller motstander?

Del 2: Flere av ungdommene er delte i spørsmålet om de opplever NAV som sin motstander eller hjelper.

Les om NAV – hjelper eller motstander?