Hvorfor klarer ikke myndighetene å redusere familiefattigdom i Norge?