Engasjer deg som enkeltperson

I Voksne for Barn kan du gjøre en innsats for barn og unge som enkeltperson. Voksne som bryr seg om barns oppvekstvilkår og psykiske helse, og som ønsker å bruke litt av sin tid og sitt engasjement på dette, kan være frivillig.

Du bestemmer selv hvor mye tid og ressurser du vil bruke og du kan velge å gjøre det innenfor de områdene du er særlig interessert i. Når du engasjerer deg, kan du blant annet bidra med dette:

  • Synliggjøre barnets perspektiv og barns beste i samfunnet
  • Spre Voksne for Barns tips, råd og tilbud
  • Bidra til at barn og unge inviteres til å medvirke i saker som berører dem
  • Være vaktbikkje og ta opp lokale forhold som er viktige for barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse

Én måte å engasjere seg frivillig som enkeltperson, er å være brukerrepresentant:

Brukerrepresentant for barn og unge

Vil du bidra med egen erfaring for å gjøre tilbudet til barn og unge bedre? Da kan du bli brukerrepresentant hos oss!

Barn og unge benytter seg av en rekke ulike tjenester og tilbud i samfunnet vårt. Det kan være alt fra barnehage til helsestasjon, BUP og barnevern. Voksne for Barn jobber for å bedre disse tjenestene, og for å sikre at barn og unge blir hørt når tjenester for dem skal utformes.

Som brukerrepresentant i Voksne for Barn, representerer du barn og unge i ulike råd og fora. Det vil si at du ikke bare representerer deg selv, men en større gruppe mennesker, og du vil få være med i utviklingsarbeid og i beslutningsprosesser.

Det er behov for brukerrepresentanter både på kommune- og fylkesnivå, og våre representanter deltar i alt fra brukerråd til ulike arbeids- og referansegrupper.

Hva gjør en brukerrepresentant?

Som brukerrepresentant blir du sendt ut på oppdrag for Voksne for Barn når det dukker opp et oppdrag som passer for deg. Du tar selv stilling til om dette er et oppdrag du ønsker å ta på deg eller ikke.

Alle brukerrepresentanter vil få opplæring, og du vil få individuell oppfølging knyttet til det oppdraget du har. Som brukerrepresentant forventes det at du deltar på organisasjonens samlinger for frivillige.

Du kan bli brukerrepresentant dersom du:

  • selv har brukt tjenester for barn og unge
  • har et barn, eller en forelder som har/har hatt utfordringer som påvirker den psykiske helsa

Bli frivillig

    Om du ikke er medlem meld deg inn her: https://voksneforbarn.profundo.no/medlem