Frokostseminar

16. september: Livsmestring i skolen

Folkehelse og livsmestring ble tatt inn som et tverrfaglig tema i skolen i 2020. Formålet er å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, blant annet utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Barn og unge må takle et bredt spekter av krevende livsutfordringer som de ofte er dårlig forberedt på. Lite er viktigere enn å styrke deres forutsetninger for å håndtere egne følelser og fremme egen psykisk helse. Det er vanskelig å mestre skolen hvis man ikke mestrer livet.

To år etter innføringen vil vi ta status: Hva langt har gjennomføringen av livsmestring som tverrfaglig tema kommet? Hva er lærdommene så langt? Hva bør gjøres for å styrke skolen som en arena for å fremme barn og unges livsmestring?

13. oktober: Kampen mot barnefattigdom

Andelen barn i fattige familier har blitt tredoblet de siste tjue årene. I dag vokser mer enn hvert fjerde barn opp i en familie med vedvarende lavinntekt. Voksne for Barn ga i 2021 ut en rapport hvor ungdommer fra vårt medvirkningstiltak «Ungt nettverk» fikk sette ord på sine sterke opplevelser av fattigdommens konsekvenser. Et sentralt tema er de alvorlige skadevirkningene både for barnas psykiske helse i oppveksten og med tanke på utviklingen av alvorlige diagnoser senere i livet.

I Hurdalsplattformen har Støre-regjeringen framhevet kampen for å løfte barn ut av fattigdom som et prioritert tema. Hva skal til for å få en solid satsning mot fattigdom som rammer barn de kommende årene?

Ordstyrer:
Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Vel møtt!

  • Sted

    Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

  • Varighet

    Seminaret starter 08.30, og varer til 09.30. Frokost serveres fra 08.10.

  • Pris

    Gratis