Frokostseminar

16. september: Livsmestring i skolen

Folkehelse og livsmestring ble tatt inn som et tverrfaglig tema i skolen i 2020. Formålet er å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, blant annet utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Barn og unge må takle et bredt spekter av krevende livsutfordringer som de ofte er dårlig forberedte på. Lite er viktigere enn å styrke deres forutsetninger for å håndtere egne følelser og fremme egen psykisk helse. Det er vanskelig å mestre skolen hvis man ikke mestrer livet. Ifølge en ny undersøkelse fra NTNU (2022) har andelen unge personer som sliter psykisk doblet seg i løpet av de siste ti årene. Det er blant annet en markant økning av angst og depresjon.

To år etter innføringen vil vi ta status: Hvor langt har gjennomføringen av livsmestring som tverrfaglig tema kommet? Hva er lærdommene så langt? Hva bør gjøres for å styrke skolen som en arena for å fremme barn og unges livsmestring?

Påmelding – Frokostseminar

Påmelding til frokostseminar om livsmestring i skolen. Sentralen, 16. september 2022.
Navn
 • Sted

  Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

 • Varighet

  Seminaret starter 08.30, og varer til 09.30. Frokost serveres fra 08.10.

 • Pris

  Gratis

13. oktober: Kampen mot familiefattigdom

Andelen barn i fattige familier har blitt tredoblet de siste tjue årene. I dag vokser mer enn hvert tiende barn opp i en familie med vedvarende lavinntekt. Voksne for Barn ga i 2021 ut en rapport hvor ungdommer fra vårt medvirkningstiltak «Ungt nettverk» fikk sette ord på sine sterke opplevelser av fattigdommens konsekvenser. Et sentralt tema er de alvorlige skadevirkningene både for barnas psykiske helse i oppveksten og med tanke på utviklingen av alvorlige diagnoser senere i livet.

Årets SSB-tall viser at antallet barn som vokser opp i familier med «vedvarende lavinntekt» stadig er på sitt høyeste i den tiden SSB har registrert dette, og det i en situasjon hvor mange kostnader er høye og på vei opp: mat, bensin, renter, strøm. Det betyr at mange av dem som allerede er fattige, vil slite enda mer. Flere norske barn vil kjenne enda mer på fattigdom den kommende tiden. Mer enn det: Mange barn kan være på vei inn i den verste perioden i sin oppvekst økonomisk sett. Det er snakk om 115 000 barn.

I Hurdalsplattformen har Støre-regjeringen framhevet kampen for å løfte barn ut av fattigdom som et prioritert tema. Hva skal til for å få en solid satsning mot fattigdom som rammer barn de kommende årene – for ikke å snakke om de kommende månedene?

Ordstyrer:
Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Vel møtt!

Påmelding – Frokostseminar familiefattigdom

Påmelding til frokostseminar om kampen mot familiefattigdom. Sentralen, 13. oktober 2022.
Navn
 • Sted

  Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

 • Varighet

  Seminaret starter 08.30, og varer til 09.30. Frokost serveres fra 08.10.

 • Pris

  Gratis