1. Familien min

Lukk

Innhold

 • Start med en introduksjonsrunde der alle sier navnet sitt. Det er ikke sikkert alle kjenner hverandre om man kommer fra ulike trinn.
 • Snakke litt om hvorfor barna er invitert til en slik samtalegruppe, har de noen tanker om det selv?

1. Målsetting

 • Fortell at det er viktig for både barn og voksne og ha en klar felles målsetting for samlingene, som settes ord på i første møte. Alle må forstå vitsen med hvorfor de er der. Under evalueringen i siste gruppemøte vurderes om målsettingen er nådd.

Målsetting

 • Klare å sette ord på noe av det som kan være vanskelig med å ha to hjem.
 • Bli oppmerksom på det som kan være bra med å ha to hjem.
 • Snakke med, og lytte til andre som har opplevd noe av det samme, mye vil være forskjellig, men noe vil være felles. Flere vil kjenne seg litt igjen i hverandre.
 • Gi hverandre støtte, råd og oppmuntring.
 • Nye vennskap kan oppstå, på tvers av klassetrinnene.
 • Kanskje kan en selv være til hjelp for andre som havner i samme situasjon senere.
 • Vil bli bedre kjent med flere voksne på skolen (gruppelederne).

1. Bli kjent med følelser

Alle mennesker har følelser. Følelser er sterke krefter som påvirker hvordan vi tenker og hva vi vil gjøre. Følelser påvirker hvordan vi har det, hva vi gjør og hvordan vi oppfører oss. Følelsene hjelper oss vanligvis til å reagere raskt og på passende måter.

Følelsene sitter i kroppen. Det kan være vanskelig å vite hva man selv og andre føler, og det trengs øvelse for å bli god i det. Det kan være lurt å bli god til å gjenkjenne, tåle, vise og snakke om følelser.

Vi blir glade, sinte, redde og lei oss. Andre vanlige følelser som kan være mer vanskelig å gjenkjenne, er for eksempel sjalusi, stolthet, nysgjerrighet, misunnelse, lengsel, savn, kjedsomhet, forelskelse og avsky.

Følelser har ulik styrke. Du kan kjenne deg litt glad, kjempeglad eller superglad. Du kan kjenne deg litt trist, ganske trist eller kjempetrist. Med et følelsestermometer kan du vise styrken på følelsene du kjenner.

Du kan øve deg på å vite hva du føler. Å vite hva du føler, og å tørre å snakke om følelsene, er viktig for at du skal kunne takle trøblete følelser. Hvis du og de rundt deg vet hva du føler, vet dere om noe viktig!

Å lyve for seg selv eller til andre om følelser, hjelper sjelden. Er man redd, så er man redd. Er man lei seg, så er man lei seg.

1. Møtene

 • Fortell hva som skal skje på møtene framover. Møtene skal være forutsigbare.
 • Første gang snakker vi om hva grupper er, og hvorfor vi har dem. Vi snakker om følelser, og til slutt skal alle presentere familien sin.
 • De fire neste møtene leser vi historier eller bruddstykker fra boka om Even som vi snakker om etterpå. Dersom noen kjenner seg igjen i historiene, og har lyst til å fortelle litt fra egne opplevelser, så er det bare fint, men det er ingen som må det. Først og fremst skal vi snakke om personene i fortellingene, og prøve å forstå hvordan de har det.
 • Den siste gangen snakker vi først litt om hvordan det påvirker hverdagen å ha to hjem. Etterpå snakker vi om hvordan det har vært å være med i denne gruppa. Kanskje noen har lyst til å ha med seg noe godt å spise til siste gangen? Det skal være en hyggelig avslutning.

1. Taushetsplikt

 • Spør barna om de vet hva taushetsplikt er, og hva det innebærer for denne gruppen.
 • Fortell at det er lov å fortelle andre hva vi gjør på gruppen; tegner, leser bok, snakker sammen, men ikke hva den enkelte forteller om seg selv og sin familie. Det skal kun bli innenfor disse fire veggene!

Husk

Man kan selvsagt ikke forlange noe taushetsløfte fra barn, men de kan ha en moralsk taushetsplikt overfor hverandre, og erfaringen tilsier at de opplever det som trygt og godt å ha en felles enighet om at det den enkelte sier om seg selv forblir i gruppa.

1. Presentasjon av gruppelederne

 • Fortelle hvordan gruppelederne skal fungere.
 • Fortell at dere voksne skal være ledere annenhver gang. Den som ikke leder, skriver referat.
 • Forklar barna at dette er fordi vi for hvert møte skal huske hva vi snakket om sist gang, og kanskje det ble sagt noe viktig som det var om å gjøre å ta opp igjen gangen etter. Kanskje gruet et av barna seg til helgen med den nye stemoren. Da må vi ikke glemme å spørre hvordan det gikk!
 • Si at dere kommer også til å styre praten litt slik at alle får komme til orde.

1. Trivsel i gruppa

 • Spør barna hvordan dette kan bli en fin gruppe som alle kan trives i
  • Hvordan blir gruppen hvis ingen sier noe? Eller prater i munnen på hverandre?
 • Spør om det er noen som har noen kommentarer/spørsmål til opplegget
 • Opplys om at dersom noen av barna har lyst til å snakke med en av lederne utenom disse gruppene, så er de hjertelig velkommen til det, også etter at gruppene er avsluttet.

1. Familien min

 • Fortell at i dag skal alle presenterer familien sin, også gruppelederne, på den måten at alle tegner familiemedlemmene sine med enkle streker, og forteller litt om dem etterpå
  • navn
  • alder (fortrinnsvis på søsken)
  • bostedsordning
 • Si at det kun er den nærmeste familien som skal tegnes, steforeldre og stesøsken hører med, og gjerne kjæledyrene, men ikke besteforeldre og tanter og onkler, med mindre de har en helt spesiell plass i barnets liv.
 • Når barna er ferdige med å tegnestarter dere presentasjonsrunden.

1. Avslutning

 • Avslutt gruppemøtet med å høre hvordan elevene synes det har vært å være her, og ønsk velkommen igjen neste gang.