3.4 Aktivitet 2: Jeg får nye venner

Lukk

Innhold

  • Si at dere nå skal leke en lek for å øve på å få nye venner.
  • Del barna inn i grupper på tre til fem.
  • Gi hver gruppe et vennekort.
  • Forklar at læreren skal lese kortet og at elevene skal lage et rollespill av situasjonen som beskrives.
  • Be en gruppe om å begynne. Les teksten på kortet høyt, slik at alle forstår situasjonen før rollespillet starter.
  • Gjennomfør så mange rollespill dere har tid til.