I hodet på en tenåring – Del 2

Tidspunkt: 17. november kl 19:00

Voksne for Barn kjører et introduksjonstilbud for nye medlemmer. Som nytt medlem får du medlemskap og deltagelse på «I hodet på en tenåring – Del 2» for kroner 250,-.

Normal pris er 500,-. (250 for eksisterende medlemmer).

Som medlem vil du også få eksklusiv tilgang på vår medlemsportal. Der finner du noen av de beste verktøyene, metodene og foredragene vi har.

Om du gikk glipp av «I hodet på en tenåring – del 1» så ligger denne også tilgjengelig i medlemsportalen frem til 17. november.

Om «I hodet på en tenåring – del 2»

For å bedre forstå ungdommer må man vite hvor de er på vei, og for å forstå unge voksne må du vite hvor de kommer fra. (Philip Hwang, Ann Frisen)

Å beskrive ungdomstiden i dag er ikke lett, og det finnes mange forklaringer på det.

Å leve i dagens samfunn er på noen måter likt som tidligere generasjoners opplevelser av å være menneske, men på andre områder med helt ulike vilkår som tidligere generasjoner.

Den sosiale klokka tikker, og hver generasjon har sine overganger. En del er like, mens andre er helt ulike. Det som før var helt klart og tydelig, er i dag usikkert og tvilsomt.

Når går man fra å være tenåring til voksen, og hvilke krav kan vi stille til de unge?

1: Utviklingsområdene for tenåringer og unge voksne
Fysisk, kognitiv og sosioemosjonell utvikling. Hva betyr dette, og hvordan kan foreldre legge til rette for at de unge kan vokse og utvikle seg.

2: Utviklingskontekster, hvilke sammenhenger finns de unge i
Familiens betydning, slekt, venner, lag- og foreninger, internett og samhold.

3: Vanskeligheter og hindre
Hva kan stå i veien for at de unge skal takke ja til nye muligheter?

4: Hvordan bygger vi et psykologisk immunforsvar som beskytter de unge fra livets motgang og belastninger?