Gaming og skjermtid

Opplever du at gaming og skjerm bruk skaper en avstand mellom deg og ungdommen din? Skulle du ønske du visste mer om det som skjer foran skjermen, og på den måten komme nærmere barnet

Om webinaret:
På dette webinaret får du høre om erfaringer fra arbeid med dataspill og problematisk spilleatferd. Gamingkontakten og KoRus-Øst vil komme innom positive og negative sider ved spilling, den nye dataspillavhengighetsdiagnosen og hvordan man kan bruke gaming for å få isolerte ungdommer tilbake til skole og hverdagsliv. I tillegg setter vi gaming inn i en bredere kontekst og ser på hvordan gaming inngår i unges generelle skjermtid.

Om Gamingkontakten:
Gamingkontakten er et oppfølgingstilbud for sårbare unge gamere i alderen 11–23 år. Gjennom oppfølgingstilbudet jobber gamingkontaktene som digitale miljøterapeuter med ungdommer som har ulike utenforskap i sammenheng med gaming.

Om KORUS-Øst:
Spilleavhengighet (pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) er en nasjonal funksjon tildelt KORUS-Øst av Helsedirektoratet. Dette innebærer at direktoratet har gitt KORUS-Øst ansvar for å koordinere, utvikle og formidle kompetanse om spilleavhengighet i Norge.

 • Varighet:

  Kl. 19.00–20.15

 • Pris:

  Kr 250,-.

  Gratis for medlemmer i Voksne for Barn.

  (Pris medlemskap per år er 195,-)

 • Foredragsholdere:

  Stian Over, spesialrådgiver KORUS-ØST
  Marius Ruud, barnevernspedag og Gamingkontakten

 • Praktisk informasjon:

  Arrangementet gjennomføres på Teams, vi sender ut lenke til arrangementet dagen før.

  Påmeldingen er bindende.