Skilsmissegrupper i barnehagen

Skilsmissegrupper i barnehagen bevisstgjør barnehagepersonale på den viktige rollen de spiller som trygge, stabile voksenpersoner, når ting blir urolig hjemme.

Under arbeidet med Skilsmissegrupper i skolen ble det på oppfordring fra flere barnehager utarbeidet et opplegg for hvordan de ansatte i barnehagene kan møte familier i oppløsning på en best mulig måte. Tanken er å bevisstgjøre barnehagepersonale på hvilken viktig rolle de spiller som trygge, stabile, voksenpersoner når ting blir urolig hjemme, og at de med sin adferd kan kompensere for noe av den manglende oppmerksomheten og omsorgen barna ofte er utsatt for i en skilsmisseprosess. Dette kan bety mye for barnets tilknytningsevne senere i livet.

Veilederen gir bakgrunnskunnskap om førskolebarnet i skilsmissen, og gir praktiske råd og forslag til måter å møte både barn og foreldre på. Den tar også opp aktuelle problemstillinger som kan oppstå i en barnehage ved skilsmisser.

I tillegg gir den forslag til hvordan temaet kan tas opp på personal- og foreldremøter.

Innhold veiledningspakke barnehage:

  • 2 veiledere
  • Even og skilsmissen, billedbok
  • 5 plakater
  • 100 informasjonsfoldere til foreldre