Hvordan starte med skilsmissegrupper

Skilsmissegrupper i skolen er et tilbud til barn som opplever samlivsbrudd. For å få en god start må skilsmissegrupper forankres i skoleledelsen. Rektor må gi grønt lys og det betinger et samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen. Voksne for Barn gi opplæring av gruppeledere hvis ønskelig.

Grupper på 47 barn og 2 voksne (helse sykepleier, sosiallærer eller lærer) møtes over 6 ganger og snakker om og deler barnas egne erfaringer.

Temaer for gruppemøte er:

  1. Bli kjent
  2. Oppbruddet – pappa flytter ut
  3. Samværsordninger
  4. Ny kjæreste
  5. Nye søsken
  6. Hjemmeforhold

Materiellet og veileder gir god og detaljert informasjon om hvordan du rekrutterer, informerer både barn og foreldre og hvordan gruppemøtene gjennomføres.

Materiellet er delt opp i barneskole og ungdomsskole, de følger samme mal, men temaene og eksemplene er tilpasset aldere og utfordringer man møter.