Om skilsmissegrupper

I Norge i dag er det cirka 25 000 barn i året som opplever at foreldrene flytter fra hverandre. (Bufdir, 2020).

For de fleste barna som rammes av foreldres samlivsbrudd går selve bruddet og tiden etterpå noenlunde greit, men det er selvsagt avhengig av hvordan foreldrene selv takler bruddet, og hvordan samarbeidet mellom foreldrene er i etterkant.

I samtaler med barn og unge som har opplevd samlivsbrudd opplever vi at de sitter med mange spørsmål og ubearbeide følelser. og det er ikke alltid like lett å dele dette med de nærmeste, fordi de kan være redde for å såre eller å gjøre det mer vanskelig.

Mange av disse barna velger kanskje å snakke med læreren sin eller helsesykepleier på skolen. (NHI, 2021)

Som tema for treffene

Teoretisk grunnlag

Aron Antonovskys helsefremmende tenkning; at individets motstandskraft mot psykososialt stress