Opplæring/Samlinger 2021

  • Workshop Zippys venner/Passport digital

    Tid: 13.–14. april og 1. juni.

    Tidsramme: 12.00-15.00 alle dager.

    Invitasjon

    Kontaktperson: christian.hansen@vfb.no