Pilotering av nye moduler i Passport

Fra høsten 2023 skal vi i gang med pilotering av nye moduler for 7.trinn i Passport.

Målet med modulene er å videreføre og forsterke den sosiale og emosjonelle læringen for enkelteleven og for hele klassen, etter endt gjennomføring av Passport for 5. og 6.trinn. Elevene skal få mengdetrening i å se en situasjon fra ulike perspektiv/sider, samt hvordan de kan bidra til inkludering og motvirke utestenging. Gjennom arbeidet vil de får mer innsikt i temaer som inkludering, anerkjennende kommunikasjon, psykisk helse og livsmestring, motstandsdyktighet (resilience), følelser og vennskap. Modulene skal utarbeides, prøves ut, revideres på bakgrunn av utprøving og tilbakemeldinger, før lansering i 2024.

Vi ønsker å komme i kontakt med lærere som har 7.trinn skoleåret 23/24 og som kunne tenke seg å være med på å pilotere disse modulene. Hvis dette er interessant, ta kontakt med eva.christensen@vfb.no