Mamma- og pappakveld

Av Inger-Marie Otterdal, helsesykepleier

Jeg tror mange helsesykepleiere, i likhet med meg, føler at de sitter med mye verdifull informasjon fra deltakerne etter at skilsmissegruppene er avsluttet. Mange barn
forteller oss at de strever med å snakke med foreldrene sine om ting som har med foreldrenes samlivsbrudd å gjøre. (Noe også Hilde Egge bekrefter i sin masteroppgave,
«Du er ikke alene», 2012). Det ser ut til at barnas lojalitetskonflikt og redsel for å såre foreldrene dempes når det de strever med formidles fra gruppa i helhet og via en annen person som ikke er en del av konflikten. Ved å tilby mamma- og pappakveld etter at barna har vært med i skilsmissegruppe, kan mye verdifull informasjon bringes videre, via en nøytral person – helsesykepleier – til foreldrene. Jeg opplever at foreldre er
motiverte for å komme til disse kveldene fordi det handler om deres egne barn. Gjennom dette tilbudet, kan vi også komme i kontakt med høykonfliktfamilier, hvor vi
vet at barna er i størst risiko for å utvikle egne psykiske vansker, og kunne gi disse et utvidet og tilpasset tilbud.

Ved at flere gruppeledere går sammen om å arrangere foreldrekvelder, er det ikke så sårbart hvis ikke alle foreldrene møter opp, dessuten er det ressursbesparende. For eksempel kan det arrangeres skilsmissegrupper i barneskolene i høstsemesteret og skilsmissegrupper på ungdomsskolene i vårsemesteret, og henholdsvis pappa- og mammakveld i januar og i mai/juni.

Dersom familievernkontoret i din respektive kommune driver «Fortsatt foreldrekurs», kan informasjonsbrosjyre om dette sendes i posten sammen med invitasjonen til mamma- og pappakveld (se mal på nettet).

I skilsmissegruppene jobbes det i forkant med fokus på tilbakemelding til foreldrene. Barnas svar på de pedagogiske metodene vi bruker, skriver de i størst mulig grad selv på flipover-ark. Disse vises så på mamma- og pappakvelden, i tillegg til skilsmissegruppe-materiellet blir presentert. Det er rom for diskusjon og erfaringsdeling, akkurat som i skilsmissegruppene. Dette er også en fin setting for å rekruttere foreldre videre til “Fortsatt foreldre”-kurs. Det er tilstrekkelig med et par gruppeledere til stede, sammen med evt. representant fra familievernkontor.

Agenda for kvelden:

  • Velkommen
  • Presentasjon av temaene vi har jobbet med i gruppene ved hjelp av skilsmissegruppe-materiell og flipover-ark som barna har laget (heng dem gjerne opp i rommet på forhånd). Fortell gjerne litt om metoder som er brukt.
  • Presentasjon av familievernkontorets tilbud og evt. kurs
  • Diskusjon og spørsmål
  • Avslutning og evaluering av kvelden

Suksesskriterier:

  • Personlige historier kan gi innspill til fruktbare diskusjoner så lenge de ikke tar for mye plass
  • Fokuser, via en ydmyk tilnærming, på at du bringer videre det barna har sagt

«Selv om skilsmissen har funnet sted for mange år siden, trenger jeg å bli minnet på disse tingene» (uttalelse fra en pappa etter pappakveld).