Oppfølgingsmøte

Vi slipper ikke elevene helt etter de seks gruppemøtene. Vi forteller dem at de vil bli invitert til et oppfølgingsmøte når det er gått en stund fordi vi gjerne vil høre hvordan det går. Etter noen uker/måneder finner vi en høvelig dato for nytt møte, og finner fram malen for invitasjon til oppfølgingsgruppe som ligger på nettsiden.

På disse gruppene kan man ta utgangspunkt i de ulike kommunikasjonsmetodene, og velge tema etter det barna er opptatt av, eller bekymrer seg for. Hovedmålet med oppfølgingsgruppene må være å få barna til å sette ord på det som er vanskelig, og bli flinkere til å ta det opp med rette vedkommende. Vi som gruppeledere må gi barna støtte og oppmuntring, og ikke minst omsorg. Det er fortsatt viktig med øyekontakt og fysisk kontakt. Dette blir et rom for kreativ utfoldelse, hvordan kan de påvirke sin situasjon, slik at den kan bli bedre. Av og til er situasjoner så tilspisset at det vil være behov for å trekke inn andre fagpersoner. Barnet må forklares viktigheten av dette på best mulig måte.

Vi må passe oss for ikke å havne i kryssild mellom foreldrene. Vi skal tale barnets sak, ikke ta parti i foreldrenes konflikt, selv om vi nok ofte kan ta oss i å føle sympati for den ene eller annen part. Vi kjenner sjelden hele sannheten, og vi skal ikke megle. Vi kan kun uttale oss om hvordan barnet opplever vanskelighetene mellom foreldrene, og
evt. gi råd som vil gavne barnet.

Forslag til tema på oppfølgingsmøte

Her kan elevene for eksempel oppmuntres til å levere gruppelederne en lapp i forkant om hva de ønsker å ta opp på oppfølgingsmøte. Det kan være temaer/ problemstillinger som er blitt for lite behandlet tidligere pga dårlig tid, eller det kan være nye problemstillinger som er dukket opp.

Eksempler kan være:
Hvordan få til forandring i forhold til samværsavtaler?
Nye tilknytninger? Nye foreldreskikkelser?
Skyldfølelse for å bli glad i en annen voksen! Hvordan gjøre dette til noe positivt?
Hvordan bli glad i nye stesøsken/halvsøsken? Tørre å vise det?

Og så er det bare å velge å vrake blant alle kommunikasjonsmetodene! Kanskje kan det være aktuelt å se film, se litteraturlisten bak for forslag