Før du starter

Velkommen som bruker av skilsmissegrupper

Vi voksne må aldri tro at en skilsmisse er grei nok for barna. De må betale konsekvensene uansett, selv om de blir mindre omfattende dersom vi som foreldre samarbeider, også etter at parforholdet avsluttes. Foreldreskapet skal fortsette, og dette er en stor utfordring for svært mange, både voksne og barn.

Barn, uansett alder, er lojale overfor sine foreldre og vil påføres en stor belastning dersom foreldrene ikke samarbeider godt etter en skilsmisse. Voksne for Barn snakker mye med foreldre som er i samlivsbrudd gjennom vår bekymringstjeneste. De ønsker råd i forhold til sine barn. I tillegg til at voksne må få god rådgivning, trenger barn og unge en nøytral møteplass for å møte andre i samme situasjon. De trenger å kunne snakke fritt uten å legge bånd på seg i forhold til lojalitet. Dermed slipper de å stå i fare for å underkommunisere egne behov og følelser.

Skilsmissegrupper i skolen er et viktig tilbud for barn og ungdom. Tilbudet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og egen arena, da skolen er utgangspunktet for etablering av grupper. Utviklingen av dette tilbudet startet ved at Bærum kommune søkte om midler til et prosjekt i 2004. Helsesøstre sto bak initiativet og samarbeidet tett med skolene for å utvikle tilbudet og gjøre det tilgjengelig på skolene.

I dag er dette et positivt evaluert prosjekt som nå spres utover landet i regi av Voksne for Barn. Barn skal høres, spesielt når noe viktig skjer i deres liv. En skilsmisse vil ha konsekvenser for barn og barnas egne behov må møtes. De må få snakke sammen om egne erfaringer, ønsker og også finne støtte i hverandre. Vi voksne må lytte og forstå – også at barna trenger andre voksne i en slik situasjon.

Lykke til med igangsetting av samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd! Om det er liten tid på skolen, så tenk at flere av disse barna kanskje ville vært på kontoret ditt likevel, men da en og en, og da sparer du faktisk tid på å samle dem. I tillegg får du kanskje fanget opp barn tidlig, og forebygger problemer som
ville tatt mye mer av din og andres tid på et senere tidspunkt.

Skilsmissegrupper er et tilbud som alle skoler bør ha for sine elever!

Folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
(Helsedirektoratet 2012)

Tilbakemelding fra deltakere

Gruppeledere:

 • Jeg har lært mye, spesielt rundt hva barn tenker om samlivsbrudd
 • Jeg har lært mye om det å lede en samtalegruppe (teknikker, metoder, ped.opplegg). I tillegg har jeg blitt flinkere til å ordlegge meg når jeg snakker med barna
 • God kontakt med det enkelte barn i ettertid. Kontakt med foreldre. Får stille barn til å åpne seg.
 • Positivt å oppleve aktiviteten og engasjementet i gruppa. Samtidig en utfordring å være i en gruppeprosess
 • Veilederen gjør at det er lett å sette i gang med ny gruppe
 • Fordel at gruppelederne har ulik yrkesbakgrunn. Ettersom vi har forskjellig fokus, kan vi diskutere tverrfaglig, og evt. henvise videre med større faglig tyngde

Foreldre

 • Blitt litt mer selvsikker
 • Blitt roligere
 • Blitt bevissst på ulike problemstillinger
 • Tør å si fra om ting som er vanskelig
 • Flinkere til å sette ord på det hun tenker og mener
 • Lettere til sinns, mer åpen hjemme
 • Virker som dette har frigjort ham litt

Elever:

 • Vi har fått snakket om ting det ikke er lett å snakke om
 • Vi kan si hva vi mener
 • Man kan snakke om hva man vil uten at noen ler eller synes det er teit
 • Får selvtillit
 • Hjelper å få snakket om problemene våre
 • Synes det er lettere å snakke med mamma om ting
 • Det har vært supergøy
 • Blitt kjent med flere elever

Lærere:

 • Elevene er stolte over hva de er med på
 • Bedre samhold dem imellom
 • Grubler mindre
 • Mer glad og mindre i konflikt med andre
 • Barna er glade for å komme i samtalegrupper
 • Føler seg som en utvalgt gruppe
 • Hyggelig møteplass for barna
 • Det er et godt tegn at de gjerne vil gå