Brukerrepresentant

Vil du bidra med egen erfaring for å gjøre tilbudet til barn og unge bedre? Da kan du bli brukerrepresentant hos oss!

Barn og unge benytter seg av en rekke ulike tjenester og tilbud i samfunnet vårt. Det kan være alt fra barnehage til helsestasjon, BUP og barnevern. Voksne for Barn jobber for å bedre disse tjenestene, og for å sikre at barn og unge blir hørt når tjenester for dem skal utformes.

Som brukerrepresentant i Voksne for Barn, representerer du barn og unge i ulike råd og fora. Det vil si at du ikke bare representerer deg selv, men en større gruppe mennesker, og du vil få være med i utviklingsarbeid og i beslutningsprosesser.

Det er behov for brukerrepresentanter både på kommune- og fylkesnivå, og våre representanter deltar i alt fra brukerråd til ulike arbeids- og referansegrupper.

Du kan bli brukerrepresentant dersom du:

  • selv har brukt tjenester for barn og unge
  • har et barn, eller en forelder som har/har hatt utfordringer som påvirker den psykiske helsa

Hva gjør en brukerrepresentant?

Som brukerrepresentant blir du sendt ut på oppdrag for Voksne for Barn når det dukker opp et oppdrag som passer for deg. Du tar selv stilling til om dette er et oppdrag du ønsker å ta på deg eller ikke.

Alle brukerrepresentanter vil få opplæring, og du vil få individuell oppfølging knyttet til det oppdraget du har. Som brukerrepresentant forventes det at du deltar på organisasjonens samlinger for frivillige.

Bli frivillig

  • Alle frivillige i Voksne for Barn må fremvise politiattest. Personnummer brukes til denne søknaden.