Vårt arbeid

Voksne for Barn mener

Les om Voksne for Barn mener

Utenforskap

Vi vet mye om risikofaktorene for et utenforskap, men til nå har vi hatt lite innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor selv opplever situasjonen sin.

Les om Utenforskap

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse setter standarden for arbeidet i årene som kommer. Voksne for Barn mener forlaget viser at regjeringens ambisjonsnivå er skuffende lavt.

Les om Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Fagfornyelsen

Gjennom fagfornyelsen fornyes alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Vi har fulgt arbeidet med det nye overordnede temaet "Folkehelse og livsmestring".

Les om Fagfornyelsen