Vårt arbeid

Uttalelser

Voksne for Barns landsmøte er organisasjonens høyeste organ og vedtar vår overordnede politikk. Her finner du våre vedtatte landsmøteuttalelser.

Les om Uttalelser

Voksne for Barn mener

Her finner du blant annet våre høringssvar, kommentarer og kronikker.

Les om Voksne for Barn mener

Utenforskap

Vi vet mye om risikofaktorene for et utenforskap, men til nå har vi hatt lite innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor selv opplever situasjonen sin.

Les om Utenforskap

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse setter standarden for arbeidet i årene som kommer. Voksne for Barn mener forlaget viser at regjeringens ambisjonsnivå er skuffende lavt.

Les om Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Fagfornyelsen

Gjennom fagfornyelsen fornyes alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Vi har fulgt arbeidet med det nye overordnede temaet "Folkehelse og livsmestring".

Les om Fagfornyelsen

Valg 2021

Voksne for Barn sin gjennomgang av partienes programmer og løfter før valget 2021.

Les om Valg 2021