Voksne for Barn mener

Her finner du blant annet våre høringssvar, kommentarer og kronikker.

Siste artikler om Voksne for Barn mener

Mødres kamp

I dag står vi sammen med alle mødrene som kjemper for at døtrene deres skal få leve fullverdige, frie, likestilte liv.

Barn må bli hørt

Dette er ikke en tid for å bygge ned, men for å styrke barn og unges medvirkning.