Årsaker og ansvar

Det ingen store forskjeller på hva ungdommene som har vokst opp i en familie med lavinntekt opplever som årsakene til sitt eget utenforskap fra andre ungdommer som står utenfor. Allikevel skiller denne gruppen seg ut på noen områder.

Foto: iStock

Over halvparten av ungdommene mener at de selv har det største ansvaret for at de har havnet i et utenforskap, dette gjelder både dem som har vokst opp med normalinntekt og med lavinntekt.

Selv om bare 1/10 oppgir fattigdom som en årsak til sitt utenforskap, oppgir samtidig 1/3 at de har vokst opp med dårlig økonomi. Trolig opplever mange konsekvensene av det å vokse opp i en lavinntektsfamilie som grunnen til at de har havnet utenfor, ikke selve mangelen på penger.

HVIS JEG BRUKER PENGER SÅ HØRER JEG ALLTID STEMMER SOM SIER AT: DU GJØR FEIL, DU BRUKER PENGER FEIL.

Det ser ut til at hjemmesituasjonen til ungdommer som har vokst opp i lavinntekt er mer ustabil enn hos andre grupper. Dette kommer vi tilbake til senere i rapporten.

  • 41 % har vokst opp i en familie preget av normalitet
  • 31 % har vokst opp i en familie med sunne vaner
  • 27 % har vokst opp i en familie preget av harmoni/fellesskap
  • 18 % har vokst opp med en forelder som utøver vold
  • 13 % har vokst opp med rusavhengighet i nær familie