Fritid

Barn og unge som deltar på organiserte fritidsaktiviteter, trives ofte bedre både på skolen og i nabolaget, og de utvikler gjerne sosiale, psykologiske og fysiske evner.

Foto: iStock

Barn og unge som deltar på organiserte fritidsaktiviteter, trives ofte bedre både på skolen og i nabolaget, og de utvikler gjerne sosiale, psykologiske og fysiske evner. Å delta på fritidsaktiviteter er derfor en viktig del av barn og unges liv.

For noen av ungdommene i denne undersøkelsen er fritidsaktiviteter en velkommen pause bort fra det faste repertoaret av skolekamerater. For andre er det enda en arena der de opplever å stå utenfor.

Interessen for kreative soloaktiviteter som å tegne, drive med musikk eller å danse, er noe flere av ungdommene har til felles. Noen er også interessert i «nerdete» ting som Harry Potter, rollespill, nettforum og andre alternative temaer. I slike forumer er det flere som har funnet sine folk og opplever, kanskje for første gang i livet, å skape trygge vennskap med andre.

Flere påpeker at mange organiserte fritidsaktiviteter er for preget av prestasjon. Mange opplever allerede mye press hjemmefra og de ønsker ikke flere arenaer der prestasjonen er i fokus.

Det er et ønske fra flere deltakere å kunne få møteplasser der man kan treffe nye mennesker på andre grunnlag enn at man er i samme alder og bor i nærheten av hverandre. De vil heller tenke nytt om hva som kan samle folk – gjerne interessebasert eller helt åpent uten andre hensikter enn det å bli kjent.

Intervjuobjektene blir også spurt om det var noen arenaer de opplevde at det var positivt å være utenfor eller annerledes. Veldig mange nevner internett som en frisone, men ikke alltid, og flere av deltakerne har opplevd netthets.

Relatert

Den store dagen for de små

Arbeidet for en inkluderende skole – og den livsavgjørende kampen mot utenforskap – må starte første skoledag.

Les om Den store dagen for de små

Fellesskapets svar

La oss svare på den mulige terroren i Oslo med å bli det mest åpne samfunnet vi kan bli.

Les om Fellesskapets svar

Vårt felles regnbueflagg

Regnbueflagget handler om menneskerettigheter, ikke politikk, skriver generalsekretær Signe Horn i VG.

Les om Vårt felles regnbueflagg

Oslo kommune må ta ansvar

Det er grunn til å frykte at dette blir klasseskillenes sommer. Med ni ukers skoleferie har Oslo kommune løst et problem for seg selv, men skapt problemer for mange andre.

Les om Oslo kommune må ta ansvar

Voksne for Barn sitt skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

Skriftlig innspill levert til finanskomiteen 19.05.2022 Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som har som formål å fremme god psykisk helse og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Et av våre mål er å bidra til å hindre utenforskap og utjevne sosiale ulikheter både i barndommen og i et livsløp. Våre skriftlige innspill er […]

Les om Voksne for Barn sitt skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

Gratulerer med dagen!

Hvis én 17. mai virkelig skal være barnas dag, er det denne. Etter to år med pandemi fortjener barna våre en dag med fest. De fortjener en dag hvor de får oppleve det beste ved det norske fellesskapet.

Les om Gratulerer med dagen!