Fritid

Barn og unge som deltar på organiserte fritidsaktiviteter, trives ofte bedre både på skolen og i nabolaget, og de utvikler gjerne sosiale, psykologiske og fysiske evner.

Foto: iStock

Barn og unge som deltar på organiserte fritidsaktiviteter, trives ofte bedre både på skolen og i nabolaget, og de utvikler gjerne sosiale, psykologiske og fysiske evner. Å delta på fritidsaktiviteter er derfor en viktig del av barn og unges liv.

For noen av ungdommene i denne undersøkelsen er fritidsaktiviteter en velkommen pause bort fra det faste repertoaret av skolekamerater. For andre er det enda en arena der de opplever å stå utenfor.

Interessen for kreative soloaktiviteter som å tegne, drive med musikk eller å danse, er noe flere av ungdommene har til felles. Noen er også interessert i «nerdete» ting som Harry Potter, rollespill, nettforum og andre alternative temaer. I slike forumer er det flere som har funnet sine folk og opplever, kanskje for første gang i livet, å skape trygge vennskap med andre.

Flere påpeker at mange organiserte fritidsaktiviteter er for preget av prestasjon. Mange opplever allerede mye press hjemmefra og de ønsker ikke flere arenaer der prestasjonen er i fokus.

Det er et ønske fra flere deltakere å kunne få møteplasser der man kan treffe nye mennesker på andre grunnlag enn at man er i samme alder og bor i nærheten av hverandre. De vil heller tenke nytt om hva som kan samle folk – gjerne interessebasert eller helt åpent uten andre hensikter enn det å bli kjent.

Intervjuobjektene blir også spurt om det var noen arenaer de opplevde at det var positivt å være utenfor eller annerledes. Veldig mange nevner internett som en frisone, men ikke alltid, og flere av deltakerne har opplevd netthets.

Relatert

Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Dette er den tredje, og siste, evalueringen av partienes programmer innenfor områder Voksne for Barn har som prioritet. Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor? Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter […]

Les om Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom. I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer. – Partiprogrammene viser oversikten over hva de […]

Les om Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Først ut er partienes tiltak mot barnefattigdom.

Les om Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Å styrke økonomien til bykommuner og støtten til barnefamiliene er en viktig del i kampen mot barnefattigdom.

Les om Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

Hvem og hva hjelper

De unge selv har i liten grad vært spurt om hva de har behov for, og vi ser at tiltakene som er tilgjengelige i dag ikke nødvendigvis stemmer overens med hva de selv ønsker.

Les om Hvem og hva hjelper

Psykisk helse

Ungdom som havner i utenforskap oppgir selv å ha psykisk helse-utfordringer i langt større grad enn resten av befolkningen. For dem som har vokst opp i økonomisk utsatthet er tallene svært bekymringsfulle.

Les om Psykisk helse