Fritid

Barn og unge som deltar på organiserte fritidsaktiviteter, trives ofte bedre både på skolen og i nabolaget, og de utvikler gjerne sosiale, psykologiske og fysiske evner.

Foto: iStock

Barn og unge som deltar på organiserte fritidsaktiviteter, trives ofte bedre både på skolen og i nabolaget, og de utvikler gjerne sosiale, psykologiske og fysiske evner. Å delta på fritidsaktiviteter er derfor en viktig del av barn og unges liv.

For noen av ungdommene i denne undersøkelsen er fritidsaktiviteter en velkommen pause bort fra det faste repertoaret av skolekamerater. For andre er det enda en arena der de opplever å stå utenfor.

Interessen for kreative soloaktiviteter som å tegne, drive med musikk eller å danse, er noe flere av ungdommene har til felles. Noen er også interessert i «nerdete» ting som Harry Potter, rollespill, nettforum og andre alternative temaer. I slike forumer er det flere som har funnet sine folk og opplever, kanskje for første gang i livet, å skape trygge vennskap med andre.

Flere påpeker at mange organiserte fritidsaktiviteter er for preget av prestasjon. Mange opplever allerede mye press hjemmefra og de ønsker ikke flere arenaer der prestasjonen er i fokus.

Det er et ønske fra flere deltakere å kunne få møteplasser der man kan treffe nye mennesker på andre grunnlag enn at man er i samme alder og bor i nærheten av hverandre. De vil heller tenke nytt om hva som kan samle folk – gjerne interessebasert eller helt åpent uten andre hensikter enn det å bli kjent.

Intervjuobjektene blir også spurt om det var noen arenaer de opplevde at det var positivt å være utenfor eller annerledes. Veldig mange nevner internett som en frisone, men ikke alltid, og flere av deltakerne har opplevd netthets.