Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Ny rapport

Tirsdag 27.04 lanserte Voksne for Barn en rapport om unge som har arvet familiens levekårsutfordringer, og i dag står i et utenforskap.Det de unge forteller setter på mange måter det å vokse opp i en lavinntektsfamilie i et nytt lys. De har fortalt oss hvordan de har det, hvordan de havnet utenfor, og ikke minst hva som burde vært gjort annerledes og skal til for å komme seg videre. Det de forteller tegner et dystert bilde av unge mennesker som på ingen måte har fått de samme mulighetene som andre barn.

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom 2

Om utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Hele 1 av 3 av ungdommene vi har snakket med som står utenfor jobb eller studier har vokst opp i en lavinntektsfamilie. Når det hevdes at levekårsutfordringer går i arv er det altså disse ungdommene det refereres til.

Familie og oppvekst

Ungdommene som står i et utenforskap har oftere vokst opp med negative situasjoner i familien. For dem som har vokst opp med lavinntekt er situasjonen mer alvorlig enn for dem som vokste opp med normalinntekt.

Skole

Skolen dominerer som den arenaen der ungdom som har vokst opp med lavinntekt i størst grad kjenner seg utenfor. 1 av 3 oppgir at de føler seg sviktet av en lærer eller andre ansatte på skolen.

Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Å styrke økonomien til bykommuner og støtten til barnefamiliene er en viktig del i kampen mot barnefattigdom.