Veien til russestyret 1

Veien til russestyret

Hvordan kan dere som russestyre jobbe med en inkluderende russefeiring / avgangsfeiring? Vi jobber nå med å utvikle en veileder for å hjelpe dere! Veilederen lanseres høsten 2025.

Hva er Veien til russestyret?

Veien til avgangsstyret skal være en veileder med konkrete verktøy for skoler og nyvalgte avgangsstyrer som ønsker å skape en trygg og inkluderende avgangsmakering. Veilederen vil inneholde konkrete tips, eksempler og maler utarbeidet i samarbeid med kommende og tidligere avgangselever.  

Hvorfor er en inkluderende feiring viktig?

Avgangsmarkeringen er preget av utenforskap. En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors, viser at 1 av 4 unge mellom 16 og 19 år opplever eller har opplevd usikkerhet om de får bli med i en russegruppe eller ikke. 16 % sier de har opplevd å bli stående utenfor i russefeiringen, og 1 av 4 ungdommer vet ikke hvordan de kan inkludere venner/klassekamerater som står utenfor.

Undersøkelsen viser også at 4 av 10 opplever et press på at man skal bruke mye penger på russeklær og annet utstyr i forbindelse med russetiden. Det å være bekymret for om man blir inkludert eller ikke, er et stresselement for mange over lang tid, og kan i stor grad gå utover elevenes psykiske helse. 

Derfor utvikler vi en veileder, for å hjelpe elevene å skape en mer inkluderende og helsefremmende feiring.

For, med og av ungdom

Veilederen utarbeides for, med og av ungdom. Utviklingsarbeidet gjøres sammen med tidligere og fremtidige avgangselever. Elevene bidrar til å forme innhold, språk og uttrykk, design og layout. 

Lanseres i 2025!

Høsten 2024 skal veilederen prøves ut på 53 skoler i Norge. Vi vil samle innspill fra elever, avgangsstyrer og ansatte på deltakerskolene. Med utgangspunkt i innspillene vil vi revidere veilederen slik at den blir et nyttig verktøy for alle avgangsstyrer. Veilederen skal være klar til bruk for alle som ønsker høsten 2025.

Innhold

«Denne veilederen er alt jeg skulle ønske jeg visste når jeg ble valgt inn i avgangsstyret på min skole!» Sitat Tuva Bjerke.

I Veien til russestyret vil elevene informasjon om: 

  • Roller og rollefordeling i styret 
  • Samarbeidspartnere: Hvem det kan lønne seg å samarbeide med, og hva de forskjellige partene kan bidra med 
  • Økonomi: Hvordan sette opp budsjett, søke penger og senke kostandene knyttet til feiringen  
  • Hvordan nå ut med informasjon og engasjere kullet sitt 
  • Arrangementer: Forslag på arrangementer og hva man må tenke på i planleggingen for å skape et godt og inkluderende arrangement 
  • Hvordan arrangere russekro 
  • Tips til avgangsstyret: Tidligere avgangselever, trygg trafikk, forbrukerrådet og politiet gir sine beste tips for en god feiring

Samarbeid med Halden kommune

Prosjektet er et samarbeid mellom Voksne for Barn og Halden kommune. Arbeidet med veilederen tar utgangspunkt i erfaringer fra avgangsfeiringen ved Halden videregående skole i 2022/2023, hvor Tuva Bjerke var en sentral aktør. Her ble ideen om en veileder for russestyret født. Tuva Bjerke er ansatt for å jobbe med Veien til russestyret.

Vanlige spørsmål

Veilederen vi ligge offentlig på Voksne for Barns hjemmeside straks det lanseres høsten 2025.

Lurer du på noe?

Tuva Bjerke

Telefon: 941 70 265
E-post: tuva@vfb.no