Barn som sørger

Barn som sørger

Det finnes ikke én fasit på hvordan vi best kan hjelpe barn som sørger. For å hjelpe barn å finne sin vei ut av sorgen, er det viktig å la dem komme til orde og komme med egne forslag til hva som hjelper. Hvordan vi forstår barns sorg har betydning for hvordan vi hjelper dem, i følge heftet "Skolebarn og sorg".

Sorg i familien

Når noen i familien dør, snus livet på hodet både for voksne og barn. Oftest finner man metoder for å støtte hverandre innad i familien, men av og til trenger man hjelp fra noen utenfra.