Om oss

Om Voksne for Barn

Vi har alle et voksenansvar. Et ansvar for å passe på. For å tilby en trygg hånd når det trengs. For å være voksne for barn.

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. Vi ser, lytter til og lærer av barn, og gir oss ikke før de blir tatt på alvor. Slik bygger vi styrke og robusthet hos barna.

Å jobbe for barns psykiske helse handler om å redusere tabuer, utestengning og mobbing. Det handler også om noe så enkelt og viktig som at alle barn blir hjulpet til å mestre. At de vokser opp til å takle utfordringene livet gir.

Vi vil:

  • påvirke politikere og beslutningstakere
  • sikre at barn og ungdom har de beste forutsetninger for å vokse opp trygt og godt
  • innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov
  • gi barn læring som styrker deres psykiske helse
  • hjelpe voksne som har bekymringer for barn

Voksne for Barns årsmelding 2022