Hva vi mener

Barn og unge har ikke samme mulighet til demokratisk deltakelse som voksne. Vi jobber derfor for å gjøre barns stemme hørt, både i samfunnsdebatten og via politisk påvirkning.

Vi deltar i samfunnsdebatten

Valg

Vi følger med på partienes politikk

For å gjøre det enklere for velgerne å finne ut av hvor gode de ulike partiene er på å ivareta barn og unges psykiske helse gjennomgår vi partiprogrammene og politikken deres i valgår.

Medlemskap og frivillighet

Vil du være med?

Sammen kan vi jobbe for vår felles hjertesak: barn og unges psykiske helse. Vi skal spre kunnskap om barns erfaringer og behov, og sørge for at de blir tatt på alvor. Du kan være med og bestemme hva vi skal jobbe med, eller du kan gjøre noe selv for barn og unge der du bor. Vi har frivillige i hele landet som møtes flere ganger i året.