Personvern

1. Generelt

Organisasjonen Voksne for Barn ved generalsekretæren er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingene er delegert tiltaksansvarlige. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

Voksne for Barn er forpliktet til å behandle innsamlede personopplysninger på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter personopplysningene vi får av våre brukere av vfb.no, øvrige digitale kanaler og tjenester, og hvordan du som bruker kan få tilgang til, å endre eller slette informasjon om deg. Når du går inn som bruker på en av våre tjenester på nettstedet vfb.no så godtar du vilkårene nedenfor.

Voksne for Barn behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon du oppgir i forbindelse med nyhetsbrev, markedsføring, påmeldinger, bestillinger og annet, i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til det du har gitt ditt samtykke til, for å oppfylle en avtale eller for å oppfylle Voksne for Barns rettslige forpliktelser.

Dersom du har samtykket til å motta tilbud eller nyhetsbrev fra Voksne for Barn, vil vi kunne foreta en personlig tilpasning slik at markedsføringen oppleves relevant for mottakerne. Før slik behandling starter, vil du gis utfyllende informasjon og en enkel mulighet til å velge å motta generelle tilbud og nyhetsbrev i stedet for tilpassede.

Voksne for Barn vil slette personopplysningene når Voksne for Barn har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale eller Voksne for Barns rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss.

2. Innhenting og behandling av personopplysninger

Voksne for Barn innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med følgende tjenester: medlemskap, påmelding til aktiviteter og kurs, donasjoner/giversider, deling av innhold på sosiale medier, varekjøp i nettbutikk, rekruttering av frivillige, nettstatistikk, Facebook pixel og søk. Samtlige tjenester blir beskrevet nedenfor.

Påmelding til aktiviteter
På vfb.no kan du melde deg på ulike aktiviteter i våre tiltak ved å oppgi kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-post. Personopplysninger vi samler inn ved påmelding til aktiviteter blir ikke benyttet til andre formål enn til å administrere den aktuelle aktiviteten.

Medlemskap
Ved å melde deg som inn medlem samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger til nødvendig informasjon relatert til medlemskapet samt til å motta nyhetsbrev på e-post. Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsår. Vi registrerer fødselsår for å sikre at medlemmet er gammel nok til å bli medlem. Alder vil også bestemme medlemsavgiften som varierer om det er et vanlig medlemskap, familiemedlemskap eller medlemskap for student/trygdet.

Frivillige
Ved å engasjere deg som frivillig i Voksne for Barn samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger til nødvendig informasjon relatert til frivillighetsoppdraget, samt å motta nyhetsbrev på e-post. Fra våre frivillige innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi innhenter også fødselsnummer for innhenting av politiattest og for oppgavepliktige utbetalinger. Bankkontonummer innhentes for å kunne utbetale godtgjørelser og utgiftsdekning i forbindelse med samlinger eller oppdrag. I tillegg lagres enkelte opplysninger om din erfaring og dine interesseområder, som er relevante i forholdet til oppdraget som frivillig.

Frivillig på ROM
I tillegg til ovenstående under frivillighet så vil du ved å være frivillig på ROM også godta at dine personopplysninger deles med andre frivillige som jobber på ROM og deltar i frivillighetsteamet. Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til annen tredjepart.

Oppdragstaker på ROM-teamet
Som oppdragstaker samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger til nødvendig informasjon relatert til arbeidet med tiltaket ROM samt annen aktivitet. Personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer kan bli delt med samarbeidsparter lokalt/regionalt samt øvrige oppdragstakere i ROM-teamet og ansatte i Voksne for Barn. Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til tredjepart utover dette.

Givere/donasjoner
Vi behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Voksne for Barn innhenter personnummer for dem som ønsker skattefradrag. Personnummeret må oppgis på grunn av innrapportering av gaven til skattemyndighetene. Vi utleverer ikke personopplysninger om våre givere til andre, med unntak av innrapportering av skattefradrag dersom du ønsker det. Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger og du kan kreve innsyn, endring, sletting og dataportabilitet.

Kurs
Ved å melde deg på kurs samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger til nødvendig informasjon relatert til kursdeltakelsen samt å motta nyhetsbrev på e-post. Avhengig av kurstype kan vi innhenter vi navn, arbeidssted, yrkestittel, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse fra våre kursdeltakere. Info om tittel innhentes på grunn av differensiert pris for enkelte grupper. Det innhentes også informasjon om allergier i forbindelse med matservering på våre kurs. Informasjonen om allergier slettes ved endt kurs.

Nettbutikk
Personopplysningene du oppgir ved kjøp i vår nettbutikk vil kun brukes til å gjennomføre varekjøpet og i etterkant av kjøpet sender deg nyhetsbrev, informasjon om tilbud og aktiviteter dersom du ønsker dette. Som kunde i nettbutikken må du oppgi følgende personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Skoletiltakene – Zippys venner, Passport og Drømmeskolen
Ved å delta i et av våre skoletiltak samtykker du til at vi benytter dine personopplysninger til å gi nødvendig informasjon relatert til din rolle i skoletiltaket du er tilknyttet, samt til å motta Zippy-/Passport nyhetsbrev på e-post til du formidler et ønske om avmelding.

Ved å knytte deg til et av våre skoletiltak i form av å være en ressursperson, kontaktperson, koordinator, delta på opplæring og lignende – vil vi om nødvendig innhente navn, telefonnummer, e-post, arbeidssted, roller og lignende. Disse opplysningene er nødvendige for fakturering og for å kunne informere på best mulig måte. Det innhentes også opplysninger om allergier i forbindelse med matservering.

Nyhetsbrev
På vfb.no kan du melde deg på vårt nyhetsbrev ved å oppgi kontaktinformasjon som navn og e-post. Personopplysninger vi samler inn ved påmelding til nyhetsbrev blir ikke benyttet til andre formål enn til utsending. Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrevet ved hjelp av linken for avmelding i hver e-post. Dine personopplysninger vil da bli slettet.

Deling av innhold på sosiale medier
Voksne for Barn samler ikke inn opplysninger om innhold du deler i andre nettsamfunn. Eksempler på sosiale medier er nettsamfunn som Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og blogg.

Nettstatistikk
Voksne for Barn bruker Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Informasjon benyttes videre for å forbedre nettsidene. Google Analytics bruker informasjonskapsler og mottar generell nettsidestatistikk som f.eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

Informasjonen som samles inn er aggregert (det vil si opplysningene slås sammen til en gruppe) og kan ikke spores tilbake til deg.

Facebook Pixel
Facebook Pixel er et script som måler nettverkstrafikk på tvers av Voksne for Barns nettsider og Facebook. Opplysningen som vi samler inn benyttes til å levere spesialtilpasset innhold og kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler. Facebook Pixel samler ikke personidentifiserende opplysninger om deg og dine opplysninger slettes. Du kan når som helst slå av informasjonskapsler i din nettleser og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner. På Facebook.com kan du finne mer informasjon om retningslinjene innen personvern og informasjonskapsler til Facebook.

Informasjonskapsler (Cookies)
Voksne for Barn benytter ikke informasjonskapsler (Cookies).

Remarketing
vfb.no kan i visse tilfeller benytte seg av Google og Facebook sin remarketing-funksjon for å vise deg annonser om våre kampanjer. Du kan reservere deg mot remarketing på Google og Facebook sine egne annonseinnstillinger. Annonseinnstillinger for Google kan finnes på følgende side: http://www.google.com/settings/ads/authenticated. Annonseinnstillinger for Facebook kan finnes på følgende side: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Søk
vfb.no lagrer søkeord som brukes av deg som besøkende. Opplysningene benyttes av redaksjonen for å utforme og forbedre nettsidene med relevant informasjon for deg. Søkeordene og informasjonen som oppbevares knyttes ikke opp til deg.

vfb.no kan komme til å måtte oppgi dine personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis Voksne for Barn i god tro finner dette nødvendig for å (a) følge forordninger i loven eller rette seg etter rettslige prosesser som blir meddelt Voksne for Barn eller (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom tilhørende Voksne for Barn, eller (c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til brukere av våre tjenester, web-områder eller publikum.

3. Rettigheter

Alle som er registrert i våre registre har rett til innsyn i egne opplysninger og du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i Voksne for Barn.

Voksne for Barn plikter på selvstendig grunnlag å slette personopplysninger som ikke lenger er relevante for behandlingen. Dette selv om opplysningene ikke er mangelfulle eller mangelfulle, og innen rimelig tid.

I henhold til personopplysningslovens §§ 27 og 28 har alle som er registrert hos oss rett til å kreve at uriktige eller mangelfulle opplysninger blir rettet eller supplert, og at opplysninger vi ikke har godkjenning for å behandle blir slettet.

Plikten til å slette personopplysninger er i noen tilfeller begrenset av annet lovverk (for eksempel bokføringsloven) og det kan gjøres unntak fra sletteplikten for data som lagres for historikk eller statistisk formål.

• be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet gjennom nettstedet blir rettet, slettet eller supplert.

• motsette seg visse former for behandling av personopplysninger f.eks. automatisk profilering.

• kreve at behandling av egne personopplysninger begrenses. Voksne for Barn registrerer ikke flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig og behandler opplysninger kun til formålene som er beskrevet under punkt 3 i denne erklæring.

• klage til personvernombudet i organisasjonen og Datatilsynet på behandling den besøkende mener er i strid med personvernreglene.

• få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for.

• kreve å ta med seg opplysningene sine til en annen virksomhet, såkalt dataportabilitet.

• få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om den besøkende.

Vi skal besvare din forespørsel innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven. Alle innsynskrav registreres og kvitteres ut i eget skjema som blir journalført.

4. Hvordan sikres opplysningene i nettstedet?

Innholdet på vfb.no og eventuelle opplysninger oppgitt gjennom dette nettsted, inkludert dine kontaktopplysninger, blir oppbevart og behandlet trygt på serverne hos våre databehandlere.

Egne databehandleravtaler mellom Voksne for Barn og eksterne databehandlere regulerer hvilken informasjon disse har tilgang til og hvordan opplysningene skal behandles.

Leverandører og underleverandører har implementert ulike sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert innsyn, endring og sletting.

Sikkerhetstiltakene omfatter systemtekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. Voksne for Barn har også etablert styringssystem innen informasjonssikkerhet og har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten av dine personopplysninger.

Av hensyn til sikkerheten på vfb.no gis det ikke ytterligere informasjon om sikkerhetsmekanismene i nettstedet.

5. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Postadresse: Voksne for Barn, Lille Grensen 5, 0159 Oslo
Telefon: 48 89 6215
E-post: vfb@vfb.no