Bli medlem

Voksne for Barn har siden 1960 jobbet for at alle barn i Norge skal ha en trygg og god barndom. Som medlem gjør du oss i stand til å nå enda flere. 

Hvorfor bli medlem?

 • Du får gratis adgang eller rabatt på alle kurs og seminarer som Voksne for Barn arrangerer
 • Du får eksklusiv tilgang til Medlemsportalen, med en stor samling metoder, verktøy og foredrag.
 • Du hjelper oss med å bli en enda sterkere stemme for barn og unge.

Ønsker du å bli bedriftsmedlem? Se her

Noe av det vi jobber for

 • Hvert enkelt barn må bli sett og hørt i alle saker som angår dem.
 • Samfunnet må prioritere barn og unges psykiske helse.
 • Ingen barn skal vokse opp i utenforskap.
 • Familiefattigdommen i Norge må avskaffes.

Alle barn i Norge skal ha en trygg og god barndom

Sammen kan vi jobbe for vår felles hjertesak, barn og unges psykiske helse. Vi skal spre kunnskap om barns erfaringer og behov, og sørge for at de blir tatt på alvor. Du kan være med og bestemme hva vi skal jobbe med, eller du kan gjøre noe selv for barn og unge der du bor. Vi har frivillige i hele landet som møtes flere ganger i året.

Noe av det vi gjør

 • Vi jobber systematisk for å gi barn og unge en stemme i alle saker som angår dem.
 • Vi når lærere, helsearbeidere, foreldre, barn og unge over hele landet med tiltak som bidrar til en god psykisk helse og en trygg oppvekst.
 • Vi samler kunnskap, så offentlige tjenester kan bli bedre.

Les mer om temaene vi jobber med og hva vi gjør her.

Viktige kamper vi har vunnet

 • Foreldre fikk være med barn på sykehus (1976).
 • Det ble ulovlig å slå barn (1987).
 • Barn som er pårørende fikk rett til tilpasset informasjon og oppfølging (2005).
 • Livsmestring som tema ble innført i skolen (2019).

Ønsker du å engasjere deg frivillig?

Kan du tenke deg å bli med i et lokallag eller en nasjonal nettverksgruppe, eller kanskje opprette noe nytt? Lokallagene og nettverksgruppene våre gir mange muligheter til å engasjere seg – du kan blant annet være med på å:

 • Organisere lokale aktiviteter for barn, unge og foreldre/foresatte.
 • Fremme kampsakene våre gjennom lokal påvirkning.
 • Organisere seminarer om aktuelle tema.
 • Hjelpe oss å bygge organisasjonen videre ved å verve medlemmer.

Les mer her

Støtt vårt arbeid, bli medlem!

Ønsker du å bli bedriftsmedlem? Se her