Forsiden 177

Voksne for Barn er en ideell bruker- og medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for barn og unges psykiske helse og trygge oppvekstvilkår.

Trygge voksne, trygge barn.

Aktuelt

Frivillighet og medlemskap

Barn og unge trenger deg!

Voksne for Barn søker gode brukerrepresentanter til å fremme barn og unges psykiske helse over hele landet. Vi arrangerer opplæring for brukerrepresentanter i begynnelsen av september, og da håper vi å ha mange nye med oss!

Forsiden 176

Hva vi mener

Innspill til opptrappingsplanen for psykisk helse

Her kan du lese innspillene fra Voksne for Barn, inkludert fra ungdomspanelet vårt.

Kurs og arrangementer

Hva vi mener

Vi jobber for politisk endring

Barn og unge har ikke samme mulighet til demokratisk deltakelse som voksne. Vi jobber derfor politisk for å gjøre barns stemme hørt. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for i vår politiske plattform.

Annonser fra våre støttespillere: