Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Ny rapport fra Ungt nettverk: Hvordan bli klar for voksenlivet?

Ny rapport fra ungdom

Vi spurte 17 ungdommer i alderen 17–23 år om hva de opplever at de trenger, både praktisk, sosialt, psykisk og emosjonelt for å klare seg best mulig i samfunnet og i voksenlivet. Svarene de ga er både opprørende, inspirerende og rørende.

Besøk vår nettbutikk

Trenger du inspirasjon? I nettbutikken finner du heftene våre, bøker, «Hei-spillet», selvhjelpsverktøyet «Psykologisk førstehjelp», unike plakater og fine gaver.Overskuddet går til vårt arbeid for barn og unge. 

Annonser fra våre støttespillere: