Barnehagestart

Barnehagestart

Dere skal bli kjent med et nytt miljø, nye mennesker og rutiner, og for de fleste betyr det daglig atskillelse for første gang. Det kan ta tid, både for barnet og for foreldre.

Det tar tid, både for barnet og kanskje også for dere som foreldre, å bli vant til den nye situasjonen. Dere får ikke så mye tid sammen som før, og kanskje føler du at du mister kontrollen over barnets hverdag.

Tilvenning til barnehagen

Barnet ditt må få tid til å bli kjent med det nye miljøet sammen med deg. Du og de ansatte trenger også tid på å bli kjent. Vær i barnehagen sammen med barnet ditt de første dagene - ikke overlat det til andre. For å gjøre overgangen til barnehagen mykere, kan det være lurt å besøke barnehagens utelekeplass i løpet av sommeren. Tilvenningstiden kan strekke seg fra noen dager til en eller to uker, avhengig av barnet. Etter hvert vil barnet akseptere at du går. Forklar alltid barnet nøye at du går, men at du kommer tilbake.

Barn som er urolige eller triste når du går, forandrer seg som regel raskt når personalet overtar. Hvis du er usikker, kan du avtale at du ringer barnehagen etter en stund.

Henting

Når du henter barnet, bør du la det få avslutte leken dersom det er mulig. Det er imidlertid viktig å være tydelig på at du har kommet for å hente barnet. Ring alltid barenhagen og gi beskjed om du er forsinket. Barnet har som regel en følelse av når du vanligvis kommer, selv om det ikke kan klokken. Nesten alle barn får perioder hvor de ikke vil i barnehagen. Årsakene kan være mange, men uansett hva det kommer av bør du ta det opp med de ansatte. Barnet ditt trenger deg når dere kommer hjem. Hvis du selv er trøtt og sliten etter en lang dag, kan det være vanskelig å møte barnets behov. Ofte holder det at du er til stede og er tilgjengelig. Sitt gjerne sammen med barnet en liten stund, eller lag middagen sammen.

Uenigheter kan oppstå

For at ditt barn skal trives i barnehagen er det viktig at du samarbeider og snakker med de ansatte - gjerne uten at barnet ditt er til stede, hvis du føler behov for det. En ansatt i barnehagen – gjerne en førskolelærer - inviterer til egne samtaler med foreldrene hvor de blant annet går igjennom utviklingen til barnet ditt. 

Det kan også skje at du kommer i en konflikt med en eller flere av de ansatte om hvordan de behandler ditt barn. Det er ikke unormalt at det kan oppstå situasjoner hvor du og de ansatte har forskjellige oppfatninger om for eksempel oppdragelse av barnet ditt. Prøv å forklare og løse problemene dere voksne i mellom. Hvis dere ikke snakker om det, vil barna merke uenigheten og kanskje bli utrygge. 

Barn blir også uenige seg i mellom. Og de slår seg både i barnehagen og hjemme. De ansatte føler et stort ansvar for barna, men de kan glemme å fortelle om episoder. Hvis det er noe du lurer på, kan du spørre. Det er bedre å spørre en gang for mye, enn å være urolig. 

Fortell om hendelser i familien

Hendelser i familien påvirker barnet ditt – også når det er i barnehagen. For at barnehagen skal kunne legge til rette for en best mulig hverdag for barnet ditt, er det viktig at barnehagen er informert. Fortell de ansatte hvis noe spesielt inntreffer.

Har du spørsmål om barn og barnehage? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.