Talspersoner

Talspersoner

Voksne for Barn har et nettverk av frivillige talspersoner, med ulike typer av erfaring og kunnskap. Vi trenger deg også!

Mange av talspersonene har egne erfaringer som brukere av offentlige tjenester innen oppvekst- og psykisk helse-området. Andre er, eller har vært, pårørende til barn eller ungdom med psykiske problemer, noen er fagpersoner som jobber med barn og unge.

Felles for alle er at de er opptatt av at barn som vokser opp i Norge skal ha trygge oppvekstvilkår og at de skal få god hjelp hvis de trenger det. Våre talspersoner finnes over hele landet, men vi trenger alltid flere for å nå ut med vårt arbeid!

Møt Anita som har mange års erfaring som talsperson i Voksne for Barn:

You need Adobe Flash and Javascript to view this fileVoksne for Barns talspersoner kan ta mange forskjellige oppdrag. En talsperson kan for eksempel:

  • Representere Voksne for Barn i ulike fora når barn og unges interesser skal ivaretas.
  • Bidra til at barn og unge inviteres til å medvirke i forhold til saker som berører dem.
  • Hjelpe til å gjøre Voksne for Barns arbeid synlig på lokalt og regionalt plan.
  • Gjøre Voksne for Barn sentralt oppmerksom på forhold som kan være viktige å ha fokus på i arbeidet med å fremme psykisk helse og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Som talsperson får man opplæring og veiledning fra Voksne for Barn sentralt. Opplæringen omfatter:

  • Kunnskap om barn og unges psykiske helse.
  • Rettigheter og plikter i forhold til deltagelse og medvirkning
  • Kommunikasjon og nettverksarbeid.
  • Presentasjonsteknikk.
  • Metoder for brukermedvirkning.

For å holde inspirasjon og engasjementet oppe, blir du jevnlig invitert til opplærings- og veiledningssamlinger. Da møter du også ansatte og andre frivillige i Voksne for Barn.

Søknadsskjema talspersoner
  1. Du som er interessert i å bli talsperson i Organisasjonen Voksne for Barn fyller ut søknadsskjemaet. Du vil få svar på din søknad så snart vi har mulighet. Som godkjent talsperson blir du automatisk personlig medlem i organisasjonen og får tilsendt faktura for årskontingent (kalenderår).