Landsstyret 2017-2018

Voksne for Barns landsstyre velges av medlemmene på årsmøtet. Årsmøtet finner sted hvert år senest ved utgangen av mai.

Leder:
Stein-Are Agledal
Konserndirektør, Helse Sør-Øst

Nestleder:
Sylvia Brustad
Selvstendig næringsdrivende

Styremedlemmer: 
Anne Baksæter
Talsperson i Voksne for Barn

Anne Marit Presterud
Kommunaldirektør for Etat for inkludering i Bergen kommune

Cathrine Langfjell Torsvik
Ungdomsrepresentant, frivillig i Nettverk for ungdom i Voksne for Barn

Kjell Amundsen
Rektor, leder Lokallag Lofoten

Ingrid Hillblom
Ansattes representant, Organisasjonsrådgiver i Voksne for Barn


Valgkomite:
Anders Skuterud (leder)
Gry Westvik
Claus Engen