Landsstyret 2015-2016

Voksne for Barns landsstyre velges av medlemmene på årsmøtet. Årsmøtet finner sted hvert år senest ved utgangen av mai.

Leder:
Stein-Are Agledal
Konserndirektør, Helse Sør-Øst

Nestleder:
Mette Ystgaard
Pensionist

Styremedlemmer: 
Anne Baksæter
Talsperson i Voksne for Barn

Anne Marit Presterud
Kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen kommune

Cathrine Langfjell Torsvik
Ungdomsrepresentant, frivillig i Nettverk for ungdom i Voksne for Barn

Kjell Amundsen
Rektor, leder Lokallag Lofoten

Gro Kristiansen
Ansattes representant, fagkoordinator i Voksne for Barn


Valgkomite:
Anders Skuterud (leder)
Gry Westvik
Claus Engen