Født til å skinne

Født til å skinne

Dette heftet består av tekster skrevet av ungdom som vet mye om livet. Les om deres tanker om hjelpeapparatet, deres refleksjoner og anbefalinger.

Inkludert, verdsatt og hørt

Inkludert, verdsatt og hørt

Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Dette heftet er til deg som jobber i skolen.