Det er her jeg bor

Det er her jeg bor

Håndbok i hvordan barn og unge kan taes på alvor og medvirke i den kommunale planleggingen

Medvirkning i skolen

Medvirkning i skolen

"Inkludert, verdsatt og hørt" handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Dette heftet er til deg som jobber i skolen.

Født til å skinne

Født til å skinne

Dette heftet består av tekster skrevet av ungdom som vet mye om livet. Les om deres tanker om hjelpeapparatet, deres refleksjoner og anbefalinger.