Teoretisk grunnlag

Teoretisk grunnlag

Programmet bygger på kjent teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og mestring.

Pedagogisk grunnlag

Pedagogisk grunnlag

Pedagogiske prinsipper i Zippys venner er overføring av læring, gjentakelse av læringserfaringer, samspill og dialog.