Barn ønsker seg tid til jul

Mange barn gir uttrykk for at det de ønsker seg mest av alt, er at foreldrene setter av tid til å være sammen med dem i adventstiden og julen.

Det er også den største gaven foreldre kan gi seg selv: litt mindre stress, litt mindre krav til at alt skal være perfekt, og mer tid til dem man elsker.

Noen råd:

  • Senk skuldrene og sett realistiske mål for hva som skal gjøres før jul. Stress kan lett skape dårlig stemning, og spesielt små barn er var for irritable voksne.
  • Snakk sammen om hvordan dere ønsker å feire julen og lytt til hver enkelts ønske. Likeverdig og løsningsfokusert kommunikasjon styrker barnet og fellesskapsfølelsen i en familie.
  • Bli enig om programmet. Husk at mange barn opplever en stressende hverdag og lengter etter ro og tid sammen med foreldrene sine
  • Hold avtaler dere gjør med barna. Dere er den viktigste rollemodellen barnet har.
  • Fordel arbeidsoppgaver og inviter barna inn i juleforberedelsen.
  • Avklar på forhånd rammen for gaver slik at dere unngår urealistiske forventninger med påfølgende skuffelse. Å bli skuffet over en gave er vondt for den som mottar og den som gir.
  • Begrens alkoholinntaket. Barn kan bli urolige og redde når foreldrenes stemningsleie endres.

Les også: Juletips til skilte foreldre