Foreldrerollen

Hva vi gjør

Foreldrerollen

De aller fleste foreldre gjør så godt de kan, men noen trenger støtte og hjelp. Det er viktig at alle foreldre har tilgang på ressursene de trenger, på rådgivning, bistand og økonomisk støtte ved behov, og ikke minst kunnskap om hvor de kan henvende seg.

Våre tilbud

Råd og tips

Hvordan snakke med barn om følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig å møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.