Medvirkning

Hva vi gjør

Medvirkning

Barn har en grunnleggende menneskerett til å bli tatt med i samtaler om saker som gjelder dem. Beslutninger som gjelder barn blir ofte bedre når de voksne som fatter beslutningene, forstår barnas virkelighet, opplevelser og perspektiver så godt som mulig.

Våre tilbud

Hva vi mener

Medvirkning

For oss er det en grunnleggende verdi at alle barn og unge må bli hørt i saker som angår dem. På den måten kan de påvirke det som skjer i livet deres.

Kunnskap og verktøy