Psykisk helse i skolen

Hva vi gjør

Livsmestring og psykisk helse i skolen

I tillegg til at et godt skolemiljø er en viktig forutsetning for læring, legges mye av grunnlaget for den psykiske helsa i skoleårene.

Våre tilbud

Skoletiltak

Elever må trives og ha det bra på skolen for å lære. Våre skoletiltak favner hele skoleløpet, og sørger for at skoler og kommuner har kompetansen og verktøyene de trenger for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet på skolen, og for å nå kompetansemålene i folkehelse og livsmestring i læreplanen.

Oversikt over workshops 2023

Råd og tips

Møter du barn som har det vanskelig?

Det er viktig at vi voksne skaper en kultur der det er greit å snakke om det når man ikke har det så bra. Det er selvfølgelig ikke alt barn trenger å dele med voksne, men noen ganger er det viktig at barnet får hjelp, og da er det avgjørende at vi voksne legger til rette for dialog.