Søk etter

«jesper»

10 resultater

Hvem kan hjelpe Jesper?

Fire år gamle Jesper er pårørende. Han lærer deg som jobber med barn hvordan du kan se, og følge opp barna som ham.

Du kan hjelpe Jesper!

Hvordan bør du som barnehageansatt gå frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn?

Og hvem ser Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. Johanne viser deg som jobber i skolen hvordan du kan oppdage og følge opp barn som lever som pårørende.

2010-tallet

På 2010-tallet startet flere av programmene som som i dag er en stor del av virksomheten vår. Vi fikk gjennomslag for økt barnetrygd, og ny generalsekretær ble ansatt.

… og hvem ser Johanne?

Dette kurset gir deg som jobber i skolen et verktøy for å håndtere bekymringer for hjemmesituasjonen til et barn, og hvordan du kan innlede et samarbeid med foreldrene der barnets perspektiv er i fokus. Kurset legger vekt på hvordan du som jobber i skolen kan håndtere bekymringer om et barn og gir råd og veiledning […]

Forelder og rusavhengig

Alle foreldre vil det beste for barna sine, også foreldre med rusproblemer. Samtidig vet vi at det kan være litt ekstra vanskelig å være forelder om man også er avhengig av rus.

Hvordan barn opplever rus

De voksne tenker ofte at alt er i orden så lenge det ikke blir bråk, uro eller krangling. Men barn er svært sensitive for alle typer forandringer hos foreldrene sine, og blir lett bekymret.

Kurs og konferanser

Hvordan kan du som voksen legge til rette for at barn skal få en god psykisk helse? Vi har en rekke kurs både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. Psykisk helse og livsmestring | Barn som pårørende | Medvirkning | Skilsmisse | For foreldre | Andre arrangementer | Skreddersydde kurs […]

Barns deltakelse i kommunal planlegging

Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging. Dette kurset tar for seg alt fra lovgivning til hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser. Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging, det gjelder både fysisk/arealplanlegging og utvikling av tjenester hvor barn og unge blir berørt. For å virkeliggjøre […]

Når mamma og pappa skilles

Når foreldrene skilles betyr det store omveltninger for hele familien, og det er viktig å ivareta barnets behov. Kurset tar tar opp: hva barn og ungdom selv forteller om foreldrenes skilsmisse, og hva som er utfordrende hvordan voksne hjemme, i barnehage, skole og hjelpeapparatet kan støtte barna å bo i to hjem ny familie samarbeid til […]