Søk etter

«jesper»

13 resultater

Du kan hjelpe Jesper!

Hvordan bør du som barnehageansatt gå frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn?

Hvem kan hjelpe Jesper?

Fire år gamle Jesper er pårørende. Han lærer deg som jobber med barn hvordan du kan se, og følge opp barna som ham.

Ja – og så …

Øvelsen reflekterer over hvor viktig din holdning er for å skape god kommunikasjon

2010-tallet

På 2010-tallet startet flere av programmene som som i dag er en stor del av virksomheten vår. Vi fikk gjennomslag for økt barnetrygd, og ny generalsekretær ble ansatt.

Jubileum

Voksne for Barn har vært der og passet på i 60 år. Det vil vi fortsette med.

… og hvem ser Johanne?

Dette kurset gir deg som jobber i skolen et verktøy for å håndtere bekymringer for hjemmesituasjonen til et barn, og hvordan du kan innlede et samarbeid med foreldrene der barnets perspektiv er i fokus. Kurset legger vekt på hvordan du som jobber i skolen kan håndtere bekymringer om et barn og gir råd og veiledning […]

Hvordan barn opplever rus

De voksne tenker ofte at alt er i orden så lenge det ikke blir bråk, uro eller krangling. Men barn er svært sensitive for alle typer forandringer hos foreldrene sine, og blir lett bekymret.

Forelder og rusavhengig

Alle foreldre vil det beste for barna sine, også foreldre med rusproblemer. Samtidig vet vi at det kan være litt ekstra vanskelig å være forelder om man også er avhengig av rus.

Og hvem ser Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. Johanne viser deg som jobber i skolen hvordan du kan oppdage og følge opp barn som lever som pårørende.