Kontakt oss

Voksne for Barn

Sentralbord: 488 96 215 (åpent alle hverdager kl. 9.00–15.00)

E-post: vfb@vfb.no 

Oversikt over ansatte.

Post- og besøksadresse:
Voksne for Barn
Lille Grensen 5
0159 OSLO

Kontonummer: 7874 06 73253
Organisasjonsnummer: NO 954 804 488 MVA